Hà Nội: Hơn 1,4 tỷ đồng phục vụ IPU 132

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản phân bổ kinh phí chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện lần thứ 132 (IPU 132).
Hà Nội: Hơn 1,4 tỷ đồng phục vụ IPU 132

Theo Quyết định số 1273//QĐ-UBND, Thành phố phân bổ hơn 1,4 tỷ đổng từ nguồn kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu cho các đơn vị để triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo kế hoạch y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm và thông tin truyền thông phục vụ IPU 132 của thành phố Hà Nội.

Cụ thể: Sở Y tế: 296 triệu đồng, Sở Thông tin và Truyền thông: 100 triệu đồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 1,055 tỷ đồng.

Sở Tài chính được giao trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao xây dựng dự toán, đồng thời, thẩm định dự toán của các đơn vị làm căn cứ rút kinh phí tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 và các Hội nghị liên quan (IPU-132) sẽ được tổ chức tại Thủ đô Hà Nôi từ ngày 28/3 - 01/4/2015. Đây là hoạt động đối ngoại quan trọng của Nhà nước ta, là sự kiện ngoại giao Nghi viện có sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao Quốc hội các nước.

Theo vnmedia