Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Hà Nội: Đảm bảo dạy học trực tuyến thông suốt tại huyện ngoại thành

Vân Anh - 05/04/2020, 22:40 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họaẢnh minh họa

Tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội), để dạy học trực tuyến đối với tất cả HS từ khối lớp 4 đến lớp 12 được hiệu quả, khoa học, Ban giám hiệu các trường Tiểu học, THCS, THPT đã xây dựng kế hoạch bài bản; chỉ đạo giáo viên xây dựng thời khóa biểu, tổng quan nội dung học tập trong từng tuần, phân công các tổ chuyên môn soạn giáo án online và giáo viên trực; giảng dạy, hỗ trợ HS online theo thời khóa biểu.

Đồng thời, giáo viên chủ nhiệm cũng thông báo kế hoạch và hướng dẫn cha mẹ HS cách hỗ trợ, giúp đỡ con học tập ở nhà; chụp ảnh hoạc quay video các bài tập các con đã hoàn thành và nộp để giáo viên kiểm tra....

Đến nay, việc tổ chức dạy học online đã nhận được phản hồi tích cực của cha mẹ HS và HS. Các nhà trường đánh giá chung, việc dạy học trực tuyến đã đạt được mục tiêu nhà trường đặt ra trong điều kiện học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Ngày 3/4, UBND huyện Chương Mỹ đã ban hành kế hoạch triển khai tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với các trường phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo kế hoạch, đối với các trường học, huyện Chương Mỹ yêu cầu xây dựng kế hoạch dạy học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và các quy định, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội.

Chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng các bài học, học liệu để tổ chức dạy học qua Internet theo kế hoạch của nhà trường; góp ý nội dung bài học và học liệu được tổ chức dạy học qua Internet.

Bảo đảm yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật để tổ chức và quản lý hoạt động dạy học qua Internet của giáo viên và học sinh nhà trường. Phối hợp với gia đình học sinh trong việc tổ chức dạy học qua Internet.

Đối với học sinh, được hướng dẫn về kỹ năng sử dụng, ứng dụng hoặc dịch vụ CNTT trên Internet học tập trước khi tham gia bài học. Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên; hoàn thành và nộp sản phẩm học tập để được kiểm tra, đánh giá.

Đối với gia đình học sinh, có trách nhiệm giám sát, hỗ trợ quá trình học tập qua Internet của học sinh. Phối hợp, hướng dẫn học sinh hoàn thành nhiệm vụ và nộp sản phẩm học tập cho giáo viên để kiểm tra, đánh giá.

Trong quá trình tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình, giáo viên phụ trách các môn học trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra trên hệ thống dạy học qua Internet; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đối với dạy học trên truyền hình bằng các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của các đơn vị và địa phương.

Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học qua Internet, trên truyền hình được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ GD&ĐT về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học, trung học cơ sở. Các trường học quản lý, theo dõi, giám sát việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh qua Internet, trên truyền hình bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực.

Khi học sinh đi học trở lại, các trường tổ chức cho học sinh ôn tập, củng cố, bổ sung củng cố kiến thức đã học qua Internet, trên truyền hình; thực hiện việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo quy định của Bộ GD&ĐT về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học, trung học cơ sở. Đối sánh kết quả kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ và kiểm tra thường xuyên để có giải pháp phù hợp giúp học sinh củng cố, bổ sung kiến thức.

Mục tiêu trọng tâm của ngành GD-ĐT Hà Nội là bằng mọi biện pháp để hỗ trợ, tạo điều kiện cho 100% học sinh được học tập qua internet. Để đạt mục tiêu này, Sở GD&ĐT Hà Nội hướng dẫn các phòng GD&ĐT, các đơn vị trường học thực hiện theo các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, về học liệu, về tổ chức hoạt động dạy học và quản lý học sinh.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm