Hà Giang: Danh mục SGK, sách bài tập phục vụ năm học 2015 - 2016

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Giang vừa có văn bản gửi phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường, đơn vị trực thuộc Sở thông báo danh mục SGK, sách bài tập phục vụ năm học 2015 - 2016.
Hà Giang: Danh mục SGK, sách bài tập phục vụ năm học 2015 - 2016

Theo đó, danh mục SGK phổ thông gồm 480 tên sách. Trong đó, ở tiểu học có 36 tên sách học sinh và 41 tên sách giáo viên;

THCS, có 70 tên sách học sinh và 83 tên sách giáo viên; THPT có 93 tên sách học sinh và 102 tên sách giáo viên.

Sách tài liệu tự chọn gồm 55 tên sách; SGK dùng cho học sinh, giáo viên dân tộc: 176 tên sách; sách bổ túc, tài liệu dạy học theo chủ đề tự chọn THCS: 55 tên sách; tài liệu hoạt động giáo dục nghề: tên sách.

Sở yêu cầu các phòng GD&ĐT, các trường và đơn vị trực thuộc phổ biến danh mục sách nói trên đến các nhà trường cho phụ huynh, học sinh được biết.

Xem chi tiết danh mục sách TẠI ĐÂY.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ