Gợi ý đáp án môn Vật lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

>>> MỜI ĐỘC GIẢ XEM GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020

Sáng 10/8, thí sinh dự thi môn Vật lý (thuộc tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn thành phần lý, hóa, sinh) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với thời gian làm bài 50 phút, theo hình thức trắc nghiệm.

Dưới đây là lời giải và gợi ý môn Vật lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 mã đề 205, Báo GD&TĐ giới thiệu để thí sinh và phụ huynh tham khảo.

Mã đề 201

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Mã đề 202 - 203

Đáp án 24 mã đề môn Vật lý kỳ thi tốt nghiệp THPT - 1

Mã đề 204

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Mã đề 205 - 206

Đáp án 24 mã đề môn Vật lý kỳ thi tốt nghiệp THPT - 2

Mã đề 207 - 208

Đáp án 24 mã đề môn Vật lý kỳ thi tốt nghiệp THPT - 3

Mã đề 209

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Mã đề 210

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Mã đề 211 - 212

Đáp án 24 mã đề môn Vật lý kỳ thi tốt nghiệp THPT - 4

Mã đề 213

Gợi ý đáp án môn Vật lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 ảnh 9

Mã đề 214

Gợi ý đáp án môn Vật lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 ảnh 10

Mã đề 215

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Mã đề 216

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Mã đề 217

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Mã đề 218

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Mã đề 219 - 220

Đáp án 24 mã đề môn Vật lý kỳ thi tốt nghiệp THPT - 5

Mã đề 221 - 222

Đáp án 24 mã đề môn Vật lý kỳ thi tốt nghiệp THPT - 6

Mã đề 223 - 224

Đáp án 24 mã đề môn Vật lý kỳ thi tốt nghiệp THPT - 7

Đề thi môn Vật lý tổ hợp KHTN - Mã đề 205

Gợi ý đáp án môn Vật lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 ảnh 18
Gợi ý đáp án môn Vật lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 ảnh 19
Gợi ý đáp án môn Vật lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 ảnh 20