rssheader

29/09/2020

Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

05/08/2020, 06:54 GMT+07 | Bạn đọc
Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Xin hỏi, Ban giám hiệu nhà trường phân công như vậy có đúng không? Nguyễn Phương (nguyenphuong***@gmail.com).

* Trả lời: Điều 29 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ "Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức" quy định: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức, bảo đảm các điều kiện cần thiết để viên chức thực hiện nhiệm vụ và các chế độ, chính sách đối với viên chức.

Việc phân công nhiệm vụ cho viên chức phải bảo đảm phù hợp với chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý được bổ nhiệm và yêu cầu của vị trí việc làm.

Căn cứ vào quy định nêu trên, nếu như bạn được tuyển dụng vào làm giáo viên và được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp là giáo viên thì việc Ban giám hiệu phân công cho bạn làm văn thư, thủ quỹ là chưa phù hợp. Bạn có thể kiến nghị đề xuất với lãnh đạo nhà trường để quyền lợi của mình được bảo vệ chính đáng.

Về định mức tiết dạy, tại Điều 6 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên (ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) có nêu: Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên THCS là 19 tiết, giáo viên THPT là 17 tiết.

Tuy nhiên, bạn sẽ được giảm định mức 3 tiết dạy/tuần vì có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. Cụ thể tại Điều 10 Quy định trên có nêu về chế độ giảm định mức tiết dạy đối với các đối tượng khác như sau: Giáo viên được tuyển dụng bằng hợp đồng làm việc lần đầu được giảm 2 tiết/tuần. Giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống, mỗi tuần lễ được giảm 3 tiết (đối với giáo viên THPT, THCS) và 4 tiết (đối với giáo viên tiểu học).

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm