rssheader

13/06/2021

Tuyển dụng giáo viên phải đáp ứng đúng yêu cầu về trình độ đào tạo

Hải Bình - 03/03/2021, 13:54 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Hiện có hơn 150 sinh viên trình độ trung cấp sư phạm mầm non (học tại cơ sở đào tạo theo nhu cầu tuyển dụng của các huyện) mới ra trường nhưng không được tuyển dụng do trình độ đào tạo chưa đạt chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục 2019; trong khi toàn tỉnh còn thiếu hơn 400 giáo viên mầm non để bố trí 2,0 giáo viên/lớp (cơ sở giáo dục mầm non công lập thiếu 285 giáo viên). 

Đề nghị Bộ GD&ĐT xem xét, cho chủ trương để địa phương được tiếp tục tuyển dụng số sinh viên trình độ trung cấp sư phạm mầm non đã ra trường từ tháng 8/2020 trở về trước để bố trí đủ số giáo viên/lớp theo chỉ tiêu biên chế được giao. Sau khi tuyển dụng, ngành Giáo dục tỉnh Tây Ninh sẽ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng trình độ đạt chuẩn được đào tạo theo lộ trình quy định.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Một trong những điều kiện bắt buộc với người đăng ký dự tuyển viên chức là có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm (Điểm đ Khoản 1 Điều 22 Luật Viên chức). 

Từ ngày 1/7/2020, Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực thi hành, trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non là cao đẳng (Điểm a Khoản 1 Điều 72). Do đó, khi thực hiện việc tuyển dụng giáo viên mầm non, người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng đúng yêu cầu về trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định nêu trên. 

Với các trường hợp chưa đạt trình độ chuẩn được đào tạo, nếu có nguyện vọng làm giáo viên, cần có kế hoạch học liên thông để đạt trình độ chuẩn nhằm đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo khi tham gia tuyển dụng.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm