rssheader

24/09/2021

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

24/04/2020, 06:12 GMT+07 | Bạn đọc
Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

Hiện tại đã có quyết định giáo viên THCS hạng II - Mã V070411 và đã có chứng chỉ tin học. Xin hỏi, tôi đã đủ tiêu chuẩn giáo viên THCS hạng II chưa? Lê Thông (thong***@gmail.com).

* Trả lời: Xét riêng về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên THCS hạng II - Mã số V.07.04.11, được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số: 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ GD&ĐT “Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS”. Cụ thể: Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THCS;

Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên THCS hạng II.

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên, để được bổ nhiệm là giáo viên THCS hạng II - Mã số V.07.04.11, ngoài chứng chỉ tin học, bạn cần bổ sung thêm các văn bằng, chứng chỉnh được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số: 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV. Ngoài ra, bạn nên nghiên cứu kỹ Thông tư này để đối chiếu với trường hợp cụ thể của mình.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm