rssheader

24/01/2021

Quan tâm chính sách ưu đãi với giáo viên mầm non

Hải Bình - 26/12/2020, 10:01 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Cử tri tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ GD&ĐT quan tâm hơn nữa với giáo dục mầm non, từ chế độ chính sách, biên chế giáo viên (GV) mầm non đến đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non tương xứng; đồng thời có kiến nghị với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét quy định GV mầm non, đặc biệt là GV ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn được nghỉ hưu ở độ tuổi thấp hơn. 

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Trong thời gian qua, ngoài các chính sách chung với GV các cấp học, Bộ GD&ĐT đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền một số chính sách ưu đãi đối với GV cấp mầm non, trong đó có GV mầm non ở các trường vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, đặc biệt khó khăn như: 

Mức phụ cấp ưu đãi với GV mầm non trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa áp dụng mức phụ cấp cao nhất (50%); GV mầm non ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp theo chính sách của Chính phủ; GV mầm non trực tiếp dạy 2 buổi/ngày tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ghép từ hai độ tuổi trở lên ở điểm lẻ hoặc trực tiếp dạy tăng cường tiếng Việt tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có trẻ em là người dân tộc thiểu số tại các điểm lẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ hằng tháng được hỗ trợ thêm một khoản bằng tiền là 450.000 đồng/tháng với thời gian hưởng hỗ trợ là 9 tháng/năm (từ tháng 9 năm trước đến tháng 5 năm sau)… 

Trong xây dựng chính sách tiền lương mới ngành Giáo dục theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, Bộ GD&ĐT đã đề xuất bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo và phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức ngành giáo dục, trong đó đặc biệt chú ý cải thiện mức thu nhập qua lương cho GV mầm non.

Bên cạnh đó, đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai kiến nghị với UBND tỉnh quan tâm hơn nữa trong việc bố trí biên chế để tuyển dụng đủ số lượng GV mầm non theo định mức quy định; đầu tư cơ sở vật chất cho các trường mầm non ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

Về độ tuổi nghỉ hưu, GV mầm non ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn cũng như GV mầm non vùng khác và người lao động ở các ngành nghề khác đều phải tuân thủ các quy định về tuổi nghỉ hưu, điều kiện hưởng lương hưu được quy định tại Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội. Theo đó, việc nghỉ hưu sớm được áp dụng đối với những nghề nặng nhọc, độc hại; bên cạnh đó cũng quy định các trường hợp có thể nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động,…

Ngày 8/9/2020, Bộ GD&ĐT đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non Nghị định quy định chi tiết Luật Giáo dục năm 2019 làm căn cứ quan trọng cho việc phát triển giáo dục mầm non trong thời gian tới.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Bộ GD&ĐT tiếp tục có hướng dẫn, chỉ đạo và tăng cường truyền thông để địa phương sớm triển khai thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP đưa các quy định mới đi vào cuộc sống, trong đó bao gồm cả chính sách đối với GV mầm non. 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm