rssheader

07/05/2021

Loại các lễ hội bạo lực khỏi đời sống xã hội

Phạm Văn Chung (Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum) - 14/02/2019, 19:09 GMT+07 | Bạn đọc
Các thanh niên tham gia Lễ hội cướp phết Hiền Quan (Phú Thọ) Các thanh niên tham gia Lễ hội cướp phết Hiền Quan (Phú Thọ)

Xung quanh vấn đề này, có nhiều ý kiến tranh luận đa chiều, nhưng hầu hết người dân đều cho rằng nên bỏ các lễ hội, phong tục mang tính bạo lực. Một số ít cho rằng nên giữ lại các lễ hội này, trong đó đa số là người dân ở các địa phương có lễ hội này.

Lý do một số người muốn giữ lại lễ hội truyền thống văn hóa của quê hương, dòng tộc do tổ tiên ngàn xưa để lại. Mặt khác, một phần vì họ muốn quảng bá hình ảnh quê hương thông qua các lễ hội từ đó, thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế địa phương…

Có thể khẳng định, hầu hết các lễ hội truyền thống phản ánh những nét đẹp, nét văn hóa của dân tộc có từ xa xưa, do tổ tiên chúng ta để lại cần phải giữ gìn, trân trọng. Tuy nhiên, cùng với thời gian, sự phát triển của xã hội thì một số lễ hội không còn phù hợp với đời sống hiện tại, nhất là các lễ hội mang tính bạo lực, có xu hướng bạo lực cần phải được loại bỏ.

Hành vi mang tính bạo lực ở các lễ hội truyền thống ảnh hưởng tiêu cực đến đạo đức, nhân cách của con người, nhất là thế hệ trẻ. Những hành vi này vô tình cổ vũ cho xu hướng sử dụng bạo lực, coi trọng bạo lực ở giới trẻ nói riêng và xã hội nói chung.

Các tổ chức bảo vệ động vật có uy tín trên thế giới thường lên án mạnh mẽ hành vi bạo lực như thế này. Bởi vì, đâm trâu hay chém lợn vi phạm quy định của quốc tế về bảo vệ động vật trước các hành vi ngược đãi, bạo lực với động vật.

Nhìn ra thế giới, có nhiều hủ tục tồn tại hàng ngàn năm nhưng nếu không còn phù hợp cuộc sống, văn hóa hiện tại thì họ sẵn sàng loại bỏ hoặc biến đổi cho phù hợp. Bởi lẽ, việc từ bỏ các lễ hội cổ hủ, lạc hậu không đồng nghĩa với việc đi ngược lại, từ bỏ truyền thống văn hóa mà còn làm cho nền văn hóa dân tộc ngày càng phát triển và tốt đẹp hơn.

Không thể chấp nhận trong xã hội văn minh mà con người có thể dùng dao chém con lợn đã bị buộc 4 chân hay đâm trâu bị cột chặt cho đến chết. Lối sống, cảm thụ văn hóa ngày xưa khác hiện tại. Nếu chúng ta không mạnh dạn từ bỏ các lễ hội bạo lực, phản cảm, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội thì nguy cơ tụt hậu, xa rời đời sống văn hóa của thế giới văn minh là khó tránh khỏi.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm