rssheader

25/10/2020

Chế độ phụ cấp thu hút

17/03/2020, 15:26 GMT+07 | Bạn đọc
Chế độ phụ cấp thu hút

* Trả lời: Theo Điều 3 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ, quy định: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang thuộc đối tượng áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó.

Trường hợp nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) thì thôi hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định này kể từ ngày nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn), trừ trường hợp quy định tại Điều 8 Nghị định này.

Tuy nhiên, tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định này có nêu: Cách tính thời gian thực tế (theo tháng) làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn như sau: Trường hợp có từ 50% trở lên thời gian trong tháng thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo chế độ làm việc do cơ quan có thẩm quyền quy định thì được tính cả tháng; trường hợp có dưới 50% thời gian trong tháng thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì không tính; Đối với nhà giáo đạt từ 50% định mức giờ giảng trong tháng trở lên thì được tính cả tháng.

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên, nếu như trong tháng 1 bạn dạy học đạt từ 50% định mức giờ giảng trở lên thì bạn sẽ được hưởng phụ cấp của tháng 1/2020. Từ tháng 2 trở đi, bạn sẽ bị cắt chế độ phụ cấp này.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm