Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú THCS phải đi trực quản sinh không

Sỹ Điền - 01/08/2018, 16:56 GMT+7 | Kết nối
Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô bé người K’Ho tại Trường Dân tộc Nội trú Lạc Dương (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng)Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô bé người K’Ho tại Trường Dân tộc Nội trú Lạc Dương (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng)

Hai năm nay, nhà trường thành lập tổ quản sinh nhằm quản lý tốt hơn nữa việc sinh hoạt của học sinh nội trú. Nhà trường yêu cầu mỗi giáo viên phải tham gia trực quản sinh (từ 1 đến 2 đêm tại trường, ai không trực thì thỏa thuận với ban quản sinh để nộp tiền bồi dưỡng cho tổ quản sinh). Nghỉ Tết Nguyên đán, mỗi cán bộ giáo viên phải nộp một số tiền nhất định để bồi dưỡng thêm cho đội bảo vệ trực. Việc nhà trường thực hiện như vậy có đúng không? (lytaisu1953@gmail.com)

* Trả lời: Theo Điều 15 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú (ban hành kèm theo Thông tư số: 1/2016/TT-BGDĐT ngày 15/1/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) - quy định: Ngoài các nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ trường trung học hiện hành, giáo viên trường PTDTNT có nhiệm vụ và quyền hạn sau: Chấp hành phân công của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của trường PTDTNT quy định tại Điều 3 của Quy chế này.

Tìm hiểu và giáo dục chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước cho học sinh. Tích cực tìm hiểu văn hóa, ngôn ngữ, phong tục, tập quán và đặc điểm tâm lý học sinh các dân tộc thiểu số ở địa phương.

Vận dụng phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá phù hợp với học sinh PTDTNT; tham gia quản lý, giáo dục học sinh ngoài giờ chính khóa; bồi dưỡng và phụ đạo học sinh; hướng dẫn học sinh tự học; tổ chức các hoạt động lao động và trải nghiệm sáng tạo cho học sinh.

Được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giáo dục, chăm sóc học sinh PTDTNT và được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của Nhà nước.

Như vậy, với quy định nêu trên thì hiệu trưởng có quyền điều động giáo viên trực quản sinh. Còn quy định về trực quản sinh như thế nào có phải đóng góp các khoản tiền như trong thư bạn viết hay không còn phụ thuộc vào Quy chế hoạt động của nhà trường hoặc các văn bản quy định khác mà đã được nhà trường ban hành dưới sự tán thành của tập thể. 

  • Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).
  • Email: bandocgdtd@gmail.com.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm