rssheader

24/06/2021

Xây dựng kế hoạch ôn tập thi THPT quốc gia chi tiết cho từng tuần

Lập Phương - 28/03/2017, 15:07 GMT+07 | Giáo dục
Xây dựng kế hoạch ôn tập thi THPT quốc gia chi tiết cho từng tuần

Theo đó yêu cầu, trên cơ sở chương trình lớp 12 THPT, khung kế hoạch thời gian năm học, hướng dẫn đối với các môn thi THPT quốc gia và việc lựa chọn bài thi của học sinh (bài thi KHTN, KHXH), các đơn vị tổ chức xây dựng kế hoạch ôn tập chi tiết cho từng tuần, tuyệt đối không được dồn nén, cắt xén chương trình đã qui định.

Sau khi kết thúc năm học theo kế hoạch thì việc ôn tập của học sinh được thực hiện theo hướng tăng cường thời gian dành cho học sinh tự học. Việc tổ chức học thêm (nếu có) để phục vụ ôn thi phải thực hiện theo đúng qui định tại Thông tư số 17/2012/TT - BGDĐT và các qui định của Ủy ban nhân dân tỉnh; đặc biệt là đảm bảo tính tự nguyện của học sinh và tính hiệu quả của nội dung dạy học.

Các đơn vị yêu cầu tổ chuyên môn, giáo viên dạy các môn thi THPT quốc gia cần đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức ôn tập và kết quả thi THPT quốc gia năm 2016 để có thêm căn cứ xây dựng kế hoạch, nội dung ôn tập thi năm 2017.

Yêu cầu các nhà trường xây dựng kế hoạch và quyết tâm thực hiện: không có điểm liệt; tỷ lệ tốt nghiệp của trường không thấp hơn tỷ lệ chung của cả nước.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm