rssheader

13/04/2021

Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp công bố quyết định công nhận Hội đồng trường

Minh Phong  - 01/12/2020, 11:30 GMT+07 | Giáo dục
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các thành viên Hội đồng trường Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các thành viên Hội đồng trường Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp

Theo quyết định, Hội đồng trường Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp gồm 17 thành viên. Chủ tịch hội đồng trường là ông Bùi Trung Dũng – Phó trưởng Phòng Đào tạo. Hội đồng trường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật số 34).

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thành viên Hội đồng trường và đồng chí Chủ tịch Hội đồng trường, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, Luật số 34 và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật này có nhiều điểm mới, với nhiều thay đổi trong công tác quản lý giáo dục đại học; đặc biệt đề cao tự chủ đại học; trong đó, Hội đồng trường có vai trò quan trọng. Hội đồng trường không chỉ là tổ chức quản trị, mà còn đại diện cho các bên liên quan, góp phần xây dựng thiết chế quản trị nội bộ trong trường đại học.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn (bên phải) trao quyết định công nhận Chủ tịch hội đồng trường cho ông Bùi Trung Dũng

Thứ trưởng đề nghị, Hội đồng trường và cá nhân đồng chí Chủ tịch Hội đồng trường lưu ý, sớm hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế tổ chức hoạt động, quy chế tài chính, quy chế dân chủ cơ sở phù hợp với quy định của Luật số 34 và các quy định khác có liên quan và phù hợp với đặc thù của trường ĐH nghệ thuật. Đồng thời, cần có hệ thống văn bản quy chế nội bộ đầy đủ, đề ra những nguyên tắc, những quy định quyền hạn, trách nhiệm của các đơn vị có liên quan.

Hội đồng trường phối với tập thể lãnh đạo, Đảng ủy Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp nhanh chóng kiện toàn Ban giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị Khoa, Phòng, Ban… đưa bộ máy đi vào ổn định.

Bên cạnh đó, cần rà soát, điều chỉnh, quyết định, ban hành chiến lược, kế hoạch phát triển trường; phát huy thế mạnh của trường, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để thực hiện tự chủ đại học.

Cùng với đó, quyết định về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, thành lập, sáp nhập… các đơn vị của trường đại học; ban hành danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí; quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động phù hợp với quy định của pháp luật;

Đồng thời đẩy mạnh công tác giám sát việc thực hiện quyết định, các nghị quyết của hội đồng trường, tuân thủ pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ, trách nhiệm giải trình của trường đại học đối với xã hội, với cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan;

Mặt khác, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của trường đại học; báo cáo hằng năm trước hội nghị toàn thể của trường đại học về kết quả giám sát và kết quả hoạt động của hội đồng trường;

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi lễ

Với truyền thống hơn 70 năm và tập thể cán bộ, viên chức của nhà trường, Thứ trưởng tin tưởng, Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp sẽ tiếp tục tăng cường đoàn kết để ủng hộ Hội đồng trường nói chung, đồng chí Chủ tịch Hội đồng trường và các đồng chí thành viên Hội đồng trường nói riêng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

“Tôi tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp sẽ phát huy những truyền thống tốt đẹp của mình, tiếp tục phát triển và đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, sáng tạo nghệ thuật và hội nhập quốc tế” – Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nói.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm