rssheader

28/01/2021

Trung tâm ngoại ngữ, tin học không được tổ chức chi nhánh, phân hiệu

Hải Bình - 09/09/2019, 11:12 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet. Ảnh minh họa/internet.

Đây là một lưu ý của Sở GD&ĐT Đồng Tháp tại hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên (GDTX) năm học 2019-2020.

Cũng trong hướng dẫn này, Sở GD&ĐT yêu cầu công khai danh sách các Trung tâm ngoại ngữ - tin học được cấp phép hoạt động hoặc bị xử lý vi phạm trên trang thông tin của Sở GD&ĐT (ghi rõ các điều kiện đảm bảo chất lượng), cập nhật kịp thời trung tâm mới và xóa tên trung tâm đã chấm dứt hoạt động.

Khuyến khích và nhân rộng mô hình các Trung tâm ngoại ngữ - tin học liên kết với các nhà trường chính quy nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, các hoạt động giáo dục kĩ năng sống, trải nghiệm sáng tạo, mô hình thư viện vệ tinh (bao gồm “thư viện xanh”, “thư viện thân thiện”, “thư viện điện tử”, thư viện lớp học”).

Các hoạt động trên gắn với giáo dục đạo đức, lối sống, phát triển nhân cách góp phần hình thành các mô hình học tập suốt đời theo phương châm cần gì học nấy; quan tâm triển khai, nhân rộng mô hình “Cộng đồng học tập ngoại ngữ”.

Tăng cường giao lưu, hợp tác với các tổ chức quốc tế, các cơ sở giáo dục đại học để tổ chức các hội thảo, hội nghị tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm và chia sẻ các nguồn học liệu, đặc biệt là các nguồn học liệu điện tử miễn phí để khuyến khích mọi người dân tích cực tự giác học ngoại ngữ, tin học; từng bước thực hiện thành công nhiệm vụ phổ cập ngoại ngữ, tin học cho mọi người dân trên địa bàn.

Khuyến khích các Trung tâm ngoại ngữ - tin học tư thục, có vốn đầu tư nước ngoài, các Trung tâm ngoại ngữ - tin học trực thuộc trường đại học, cao đẳng sư phạm có kế hoạch hỗ trợ, tài trợ mở các lớp bồi dưỡng, dạy miễn phí ngoại ngữ hoặc tin học cho học sinh, đội ngũ giáo viên và cán bộ công tác tại các địa bàn xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm