rssheader

26/02/2021

TPHCM: Hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp

Lập Phương - 01/11/2015, 07:00 GMT+07 | Giáo dục
TPHCM: Hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp

Theo đó, nhiệm vụ đặt ra là hỗ trợ, kiện toàn, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục tại 4 quận: Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức.

Phấn đấu mỗi quận kiện toàn nâng chất lượng 30% nhóm trẻ trên địa bàn. Hỗ trợ nâng chất lượng 20 nhóm (5 nhóm/quận, trong đó hoàn chỉnh 3 nhóm có phép và xây dựng hoàn chỉnh để cấp phép 2 nhóm) 12 nhóm cũ và 8 nhóm mới.

80% người nuôi giữ trẻ và 90% chủ nhóm của 4 quận: Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng chăm sóc trẻ và được giáo dục đạo đức lương tâm nghề nghiệp.

50% các bà mẹ ở khu công nghiệp, khu chế xuất của các quận: Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức được tuyên truyền nâng cao nhận thức chăm sóc giáo dục trẻ dưới 36 tháng tuổi.

Nội dung cụ thể của của kế hoạch là hỗ trợ nâng chất lượng 12 nhóm tại 4 quận thí điểm Bình Tân,Tân Phú, Tân Bình, Thủ Đức.

Thành lập mới 8 nhóm trẻ độc lập tư thục trên địa bàn 4 quận Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Thủ Đức.

Biên soạn tài liệu và tổ chức 4 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và đạo đức, lương tâm nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên, bảo mẫu tại các nhóm trẻ độc lập tư thục.

Tổ chức 8 chuyên đề cho chủ nhóm tại 4 quận thí điểm: Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Thủ Đức.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức tại cộng đồng; phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương, đoàn thể và các ngành liên quan trong quản lý nhóm trẻ.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm