rssheader

25/10/2020

TP HCM hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý trường phổ thông

Lập Phương - 26/03/2018, 11:25 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Trong đó lưu ý áp dụng Khoản 2 Điều 8 Thông tư 31: “Giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vân tâm lý được hưởng định mức giảm tiết dạy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.” được thực hiện theo Điểm b Điều 9 Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm viêc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập:

“Giáo viên kiêm nhiệm làm công tác tư vấn học sinh: Trường phổ thông cấp tiểu học có từ 28 lớp trở lên đối với trung du, đồng bằng thành phố, 19 lớp trở lên đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được sử dụng 06 tiết trên tuần; từ 27 lớp trở xuống đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 18 lớp trở xuống đối với miền núi, vùng sâu, hải đào được sử dụng 03 tiết trên tuần để thực hiện nhiệm vụ tư vấn học sinh.

Trường phổ thông cấp THCS và cấp THPT có từ 28 lớp trở lên đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 19 lớp trở lên đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được sử dụng 08 tiết trên tuần; từ 27 lớp trở xuống đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 18 lớp trở xuống đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được sử dụng 04 tiết trên tuần để thực hiện nhiệm vụ tư vấn học sinh”.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ Sở GD&ĐT (Phòng Tổ chức cán bộ) để tiếp tục nghiên cứu, thực hiện.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm