rssheader

04/12/2020

Tỉnh đầu tiên ở ĐBSCL đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3

Quốc Ngữ - 08/08/2019, 15:24 GMT+07 | Giáo dục
Học sinh tiểu học tỉnh Hậu Giang trong giờ chơi. Ảnh: Q. Ngữ Học sinh tiểu học tỉnh Hậu Giang trong giờ chơi. Ảnh: Q. Ngữ

Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT đã tiến hành kiểm tra trên địa bàn tỉnh, đang trình Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định công nhận Hậu Giang đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3.

Đối chiếu với các tiêu chuẩn của Nghị định số 20 của Chính phủ và Thông tư số 07 của Bộ GD&ĐT, tỉnh Hậu Giang đạt 100% các xã, trị trấn được công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Tiểu học mức độ 3; số trẻ em vào lớp 1 đạt tỷ lệ 100%, công tác duy trì sĩ số cuối năm học đạt từ 99,7 - 99,9%.

Số trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục Tiểu học đạt tỷ lệ 95,82%; số trẻ đến 14 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục Tiểu học đạt tỷ lệ 98,59%; số học sinh khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục đạt tỷ lệ 93,48%...

Với các điều kiện đã đạt, tỉnh Hậu Giang sẽ trở thành tỉnh thứ 16 trong cả nước, là tỉnh đầu tiên của ĐBSCL đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm