rssheader

21/10/2020

Thêm trường ĐH được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Hải Bình - 09/09/2020, 18:34 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Căn cứ các quy định tại Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, trong văn bản số 3465 /BGDĐT-QLCL, Bộ GD&ĐT cho biết đồng ý với đề xuất của Trường ĐH Quy Nhơn.

Bộ GD&ĐT đồng thời đề nghị Trường ĐH Quy Nhơn đăng tải công khai “Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam” trên cổng thông tin điện tử của Trường, Cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT và các phương tiện thông tin đại chúng.

Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 19/9/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Cấp phát, quản lý chứng chỉ theo đúng quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT. cần bảo đảm người sử dụng chứng chỉ có thể tra cứu thông tin về chứng chỉ trên trang thông tin điện tử (website) chính thức của Trường.

Báo cáo kế hoạch tổ chức thi; thời gian, địa điểm của từng đợt thi; tổng hợp, đánh giá kết quả thi sau mỗi đợt thi gửi về Bộ GD&ĐT (qua Cục Quản lý chất lượng) để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm