rssheader

21/09/2021

Tập huấn về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Văn Phong - 20/01/2021, 13:21 GMT+07 | Giáo dục
GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc tập huấn GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc tập huấn

Tham dự tập huấn có các đồng chí trong Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên; Trưởng, Phó các đơn vị trong toàn trường; Trưởng, Phó trưởng Bộ môn; Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn của Trường THPT Chuyên, Trường Thực hành Sư phạm; Ban xây dựng Trường trực tuyến và Ban xây dựng dự án Đầu tư, nâng cấp hệ thống thông tin Trường Đại học Vinh. Trực tiếp tập huấn cho cán bộ, viên chức Nhà trường là ThS. Nguyễn Thị Sáu - Giám đốc Trung tâm Đảm bảo Chất lượng, Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh.

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn được quốc tế công nhận cho việc quản lý chất lượng của các doanh nghiệp, áp dụng cho các quá trình tạo ra và kiểm soát các sản phẩm và dịch vụ của một tổ chức cung cấp và quy định kiểm soát có hệ thống các hoạt động để đảm bảo rằng các nhu cầu và mong đợi của khách hàng được đáp ứng.

TCVN ISO 9001:2015 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Cán bộ, viên chức tập trung tập huấn 01 ngày tại Hội trường

Trong thời gian 01 ngày, ThS. Nguyễn Thị Sáu đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng trong việc triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Trong bối cảnh hiện nay, Nhà trường cũng phải coi người học, doanh nghiệp chính là khách hàng của mình. Đào tạo dù là một dịch vụ đặc biệt, nhưng cũng cần hướng đến việc đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, làm hài lòng khách hàng. Tiêu chuẩn ISO không chỉ áp dụng trong sản xuất mà còn rất hiệu quả trong lĩnh vực dịch vụ.

Việc áp dụng ISO trong trường đại học không chỉ tạo được sự nhất quán về chất lượng mà đó còn lại quy trình, tiêu chuẩn chất lượng để cả hệ thống tuân theo.

Trong thời gian tới, Nhà trường sẽ đẩy mạnh xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho toàn bộ các quy trình, thủ tục, hướng tới xây dựng Nhà trường thành đại học thông minh.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm