rssheader

28/10/2020

Tạo hành lang pháp lý khuyến khích hoạt động KH&CN trong các cơ sở GD đại học

Hà An - 25/09/2020, 11:36 GMT+07 | Giáo dục
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc chủ trì cuộc họp Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc chủ trì cuộc họp

Báo cáo của GS.TS Tạ Ngọc Đôn – Vụ trưởng Vụ Khoa học, công nghệ & môi trường, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định quy định chi tiết và thi hành Luật sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục đại học, trong đó có khoản 24 Điều 1 Quy định về hoạt động khoa học công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH). Bộ GD&ĐT được giao nhiệm vụ xây dựng Nghị định, Bộ đã nghiên cứu, xây dựng, biên soạn dự thảo Nghị định và lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương theo đúng quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày 17/9/2020, Bộ Tư pháp đã có báo cáo thẩm định đối với dự thảo Nghị định. Trong đó thống nhất về sự cần thiết xây dựng Nghị định; sự phù hợp của dự thảo Nghị định với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tính hợp hiến, tính tương thích với các điều ước, về tuân thủ các thủ tục hành chính, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới và 14 ý kiến góp ý.

Ban soạn thảo đã tiếp thu 19 ý kiến của Bộ Tư pháp và giải trình 9 nội dung: : Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Đối tượng áp dụng; Đơn vị quản lý và hỗ trợ hoạt động KH&CN trong cơ sở GDĐH; Nhóm nghiên cứu mạnh; Đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động KH&CN trong cơ sở GD ĐH; Quỹ phát triển KH&CN trong CSGD ĐH; Tài chính cho hoạt động KH&CN trong CSGD ĐH; Triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN trong CSGD ĐH; Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Sau khi nghe ý kiến góp ý của các chuyên gia, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của ban soạn thảo đã xây dựng các nội dung hết sức chi tiết, cụ thể và đầy đủ. Tuy nhiên cũng còn phải chỉnh sửa cho phù hợp hơn. Cần tiếp tục rà soát hết những nội dung, từ ngữ cho phù hợp với tinh thần và quy định của Nghị đình. Nội dung các điều khoản trong Nghị định không quy định lại những điều Luật đã quy định. Nghị định cần tập chung đưa vào những nội dung mới giúp cơ sở GDĐH hoạt động, những quy định cần rõ ràng hơn.

Dẫn chứng như quy định về quyền tự chủ tài chính, Thứ trưởng lưu ý cân nhắc quy định về phòng ban KHCN, miễn là trong trường đại học có đơn vị lo việc đó. Nhóm nghiên cứu mạnh, cần quy định cho rõ để có ưu đãi để các trường có quyền và điều kiện phát triển, quy định phải tạo hành lang pháp lý để tôn trọng sự tự chủ của các trường. Thứ trưởng đặc biệt lưu ý, tránh việc đưa ra quy định cụ thể quá nhưng lại làm khó cho nhà trường. 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm