rssheader

26/02/2021

Tăng cường sử dụng sổ điện tử thay thế sổ giấy trong trường học

Hải Bình - 01/10/2019, 09:09 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet. Ảnh minh họa/internet.

Một trong những nhiệm vụ đặt ra là cơ sở giáo dục tăng cường sử dụng sổ điện tử thay thế các sổ giấy hiện có theo qui định. Thực hiện sử dụng sổ điểm, sổ liên lạc, học bạ điện tử và ít nhất một sổ điện tử khác hỗ trợ quản lý nhà trường phù hợp với đặc thù của từng cấp, bậc học.

Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm kết nối, trao đổi thông tin giữa phụ huynh với nhà trường. Khuyến khích các giải pháp trao đổi thông tin miễn phí như tin nhắn OTT, email, ứng dụng trên thiết bị di động và website giáo dục.

Đến cuối năm học 2019-2020, có 90% trường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, có 70% cơ sở giáo dục sử dụng hiệu quả các sổ quản lý điện tử.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu từng bước tích hợp các sổ điện tử thành bộ cơ sở dữ liệu thống nhất của nhà trường phục vụ cho việc ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin đổi mới công tác xây dựng kế hoạch phát triển; công tác tổ chức các hoạt động giáo dục, nâng, cao hiệu quả trong quản trị và phát triển nhà tnrờng.

Thực hiện triển khai dịch vụ công trực tuyến trong giáo dục, ưu tiên triên khai dịch vụ công trực tuyến về xét tuyển học sinh đầu cấp.

Phòng GD&ĐT có kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến xét tuyển học sinh vào lớp 1, lớp 6 tại các trường có số học sinh đăng ký xét tuyển lớn dẫn đến phải tổ chức xét tuyển…

Về bảo đảm hạ tầng và thiết bị CNTT, Bến Tre tiếp tục duy trì và kết nối cáp quang internet tới 100% các cơ sở giáo dục. Thực hiện hệ thống mạng wifi hoạt động tốt, ổn định phục vụ cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và thực hiện các sổ điện tử.

Rà soát, xây dựng kế hoạch để trình các cấp có thẩm quyền chuẩn bị đội ngũ giáo viên, máy tính và các hạ tầng thông tin khác phục vụ cho việc triển khai giảng dạy môn Tin học trong chương trình giáo dục phổ thông mới…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm