rssheader

30/11/2020

Sơn La: thực hiện phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em

Lập Phương - 29/05/2017, 21:03 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Theo đó yêu cầu các đơn vị chủ động lồng ghép công tác phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật vào hoạt động của nhà trường.

Tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý về phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật.

Chủ động phối hợp với các tổ chức chính quyền, đoàn thể của địa phương, Hội cha mẹ học sinh của nhà trường triển khai thực hiện.

Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm