rssheader

25/10/2020

Sơn La: Siết chặt quản lý trung tâm ngoại ngữ tin học

Đức Trí - 08/09/2019, 17:44 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Ngành GDTX sẽ tăng cường quản lý đối với hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ tin học (NNTH) cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư tham gia hoạt động, đầu tư, thành lập các trung tâm NNTH.

Đặc biệt, phải thực hiện nghiêm túc Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT và 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT; tăng cường hiệu lực quản lý hoạt động các trung tâm NN, TH (công lập, tư thục), đảm bảo tất cả các trung tâm hoạt động theo đúng quy chế và các quy định của pháp luật.

Tăng cường mở các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ NNTH cho CBCC, viên chức và người lao động nhằm hoàn thành các mục tiêu các đề án. Quan tâm xây dựng và phát triển các cộng đồng học tập ngoại ngữ và tiếp tục triển khai, nhân rộng mô hình “Câu lạc bộ ngoại ngữ cộng đồng".

GDTX có trách nhiệm tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm trong việc tổ chức hoạt động, liên kết đào tạo. Kiểm tra việc cấp chứng chỉ NNTH theo đúng quy định nhằm đảm bảo quyền lợi cho người học và đáp ứng yêu cầu về chất lượng giáo dục.

Kiên quyết xử lý những hiện tượng vi phạm quy định hiện hành. Thực hiện việc công bố công khai thông tin về danh sách các trung tâm NNTH trên trang thông tin Sở GD&ĐT, ghi rõ các điều kiện đảm bảo chất lượng.

Phòng GD&ĐT huyện/thành phố sẽ tăng cường công tác quản nhà nước đối với các TTNN,TH trên địa bàn. Ngoài ra rà soát các TTNN, TH hoạt động không hiệu quả hoặc không hoạt động, báo cáo, để đề xuất Sở GD&ĐT ban hành quyết định đình chỉ hoạt động...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm