rssheader

23/10/2020

Sơn La lưu ý công tác thanh tra thi THPT quốc gia

Hải Bình - 21/06/2019, 15:11 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Trong đó, Sở GD&ĐT lưu ý các thành viên nghiên cứu kỹ các văn bản liên quan đến kỳ thi ; tập trung vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các thành viên tại Điểm thi và các ban liên quan đến công tác coi thi được quy định tại Điều 7, Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT; Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định tại Điều 9, Khoản 3, 4 Điều 10, Điều 14, 18, 19, 20, 21, 22 Quy chế thi và Phụ lục IV (Hướng dẫn số 1209/BGDĐT-QLCL về hướng dẫn tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019).

Thực hiện thanh tra, Sở GD&ĐT lưu ý cán bộ thanh tra làm việc liên tục tại vị trí được tổ trưởng thanh tra tại điểm thi phân công; trong trường hợp đặc biệt (nếu có), kịp thời báo cáo Trưởng đoàn thanh tra và tổ trưởng thanh tra tại điểm thi.

Chịu trách nhiệm liên đới đối với các vi phạm Quy chế thi của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Việc xác minh, xử lý sai phạm đối với những người tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra thi thực hiện theo Khoản 2 Điều 24 Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT và quy định pháp luật có liên quan.

Tổ trưởng tổ thanh tra tại các điểm thi có trách nhiệm: Phân công khu vực cho các thành viên trong tổ thanh tra thực hiện nhiệm vụ thanh tra thi. Xây dựng biên bản thanh tra, báo cáo kết quả thanh tra tại Điểm thi theo quy định, nộp về bộ phận trực thanh tra thi chậm nhất sáng ngày 28/6/2019. Gửi báo cáo nhanh hàng ngày đến bộ phận trực thanh tra thi trước 16 giờ; báo cáo đột xuất khi có tình huống bất thường xảy ra bằng phương tiện thông tin nhanh nhất.

Thanh tra Sở (bộ phận trực thanh tra thi) tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo thi tỉnh và Thanh tra Bộ GD&ĐT. Báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra thi THPT quốc gia về thanh tra Bộ, chậm nhất là 15 ngày sau khi kết thúc thanh tra thi.

Trước đó, ngày 10/6/2019, Sở GD&ĐT Sơn La đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi, thanh tra thi THPT quốc gia năm 2019 cho Trưởng Điểm thi, Phó Trưởng Điểm thi và các thành viên Đoàn Thanh tra coi thi THPT quốc gia năm 2019.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm