rssheader

24/07/2021

Sóc Trăng xóa bỏ triệt để bệnh thành tích trong giáo dục

Hải Bình - 20/08/2019, 17:42 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo Chỉ thị này, một trong những trách nhiệm của Sở GD&ĐT là phối hợp với các ngành chức năng có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020 theo định hướng của Bộ GD&ĐT để nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm: Rà soát, sắp xếp, quy hoạch mạng lưới cơ sở GD&ĐT; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý giáo dục; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

Riêng với giáo dục phổ thông, Chỉ thị lưu ý tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, nhất là đối với lớp 1. Tiếp tục thực hiện tốt việc đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và phương thức thi, kiểm tra, đánh giá, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả giáo dục theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục thực chất, không chạy theo thành tích thi đua; xóa bỏ triệt đế trình trạng bệnh thành tích trong giáo dục.

Tăng cường và chú trọng việc tổ chức dạy 2 buổi/ngày và dạy tiếng Anh cấp tiểu học đối với những nơi có điều kiện; phát triển, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ, đặc biệt là đội ngũ giáo viên phổ thông. Quản lý chặt chẽ về dạy thêm, học thêm; thực hiện tốt chủ trương giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS…

Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới; sớm hoàn thành việc sửa chữa, cải tạo phòng học, các phòng chức năng, bếp ăn, nhà vệ sinh, công trình nước sạch và mua sắm bổ sung các thiết bị dạy học còn thiếu. Tăng cường an ninh, an toàn trường học. Bảo đảm thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thể chất, y tế trường học…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm