rssheader

21/09/2020

Quảng Trị: Đảm bảo đủ giáo viên khi thực hiện chương trình mới

16/01/2020, 14:48 GMT+07 | Giáo dục
Quảng Trị: Đảm bảo đủ giáo viên khi thực hiện chương trình mới

Theo đó, Sở GD&ĐT cho biết sẽ phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ số lượng biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục hàng năm cho các huyện, thị xã, thành phố.

Trên cơ sở đó, đề nghị trưởng các phòng GD&ĐT chủ động rà soát, phối hợp với các cơ quan hữu quan tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu đội ngũ cho từng cơ sở giáo dục theo đúng quy định hiện hành, tuyển dụng hết số người làm việc ở các vị trí còn thiếu. Đồng thời, có phương án điều chuyển, sắp xếp, bố trí giảng dạy linh hoạt để đảm bảo thực hiện chương trình các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc theo đúng quy định.

Về công tác chỉ đạo bồi dưỡng tập huấn đội ngũ, Sở GD&ĐT yêu cầu nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Các phòng GD&ĐT chỉ đạo nghiêm túc thực hiện chương trình tập huấn, bồi dưỡng theo các kế hoạch của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT đã ban hành.

Động viên, khuyến khích giáo viên tích cực tham gia kênh tập huấn qua mạng của Bộ GD&ĐT, các diễn đàn chia sẻ chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu đổi mới.

Các phòng GD&ĐT cần đặc biệt quan tâm đến việc bố trí giáo viên giảng dạy lớp 1 Chương trình mới, đảm bảo 100% giáo viên giảng dạy lớp 1 năm học 2020 - 2021 phải được bồi dưỡng đầy đủ các nội dung theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm