rssheader

24/09/2021

Phát triển lành mạnh các cơ sở giáo dục đại học

Minh Phong - 15/06/2018, 05:28 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Tạo động lực cạnh tranh giữa các trường

Theo đại biểu Trần Văn Mão - đoàn Nghệ An, mục đích của việc sắp xếp hạng các trường đại học là nhằm giúp người học tham khảo trường phù hợp. Đồng thời là cơ sở đầu tư nâng cấp trường cũng như giúp các nhà tuyển dụng nhân lực.

Trên thế giới việc xếp hạng các trường đại học ở các nước là do các tổ chức xã hội độc lập công bố để cộng đồng tham khảo, không cần thiết phải có sự công nhận của các cơ quan nhà nước.

Nhưng ở Việt Nam chúng ta việc xếp hạng các trường đại học do Chính phủ quy định. Như vậy chưa phù hợp với xu thế thế giới, dễ tạo ra sự nghi vấn của xã hội về sự trung thực của kết quả xếp hạng.

"Trên thực tế xếp hạng là một công cụ để tạo thêm động lực cạnh tranh giữa các trường cung cấp cho xã hội một kênh thông tin tham khảo, không nhất thiết phải là một công cụ quản lý về giáo dục của nhà nước" - đại biểu Trần Văn Mão nói.

Đồng quan điểm, đại biểu Hồ Thanh Bình - đoàn An Giang cho rằng, xếp hạng đối với cơ sở giáo dục đại học góp phần phát triển lành mạnh các cơ sở giáo dục đại học, nhất là trong xu thế kinh thế thị trường như hiện nay và trong xu thế tự chủ đại học.

Theo đại biểu, ở Việt Nam hiện nay chưa có thông tin chính thống về xếp loại, phân hạng giữa các cơ sở giáo dục đại học mặc dù việc này có quy định trong Luật Giáo dục đại học hiện hành.

Thí sinh chọn trường chủ yếu dựa vào truyền thông, các hoạt động tư vấn tuyển sinh, thông tin bạn bè, truyền thống về uy tín của các cơ sở giáo dục đại học hay dựa vào các xếp hạng trên thế giới.

Do đó, nhà nước cần chủ động khuyến khích việc hình thành các hoạt động về xếp hạng, phân loại các cơ sở giáo dục đại học như luật đã quy định.

Đại biểu Hồ Thanh Bình cũng đề xuất, cần xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam theo chuyên ngành, đây là xếp hạng rất thiết thực cho người học để có thông tin chọn ngành trong tình hình có nhiều trường với nhiều chủng loại ngành nghề khác nhau.

Đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai 

Cần làm rõ xếp hạng là tự nguyện hay bắt buộc

Còn theo đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai - đoàn Hưng Yên, xếp hạng cơ sở giáo dục đại học không nằm trong danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Đồng thời, cần cân nhắc, nếu việc thành lập các tổ chức xếp hạng lại giao cho các cơ quan nhà nước quy định điều kiện thì có còn đảm bảo tính khách quan, độc lập của các tổ chức xếp hạng và kết quả xếp hạng của các cơ sở giáo dục đại học này hay không?!

Đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai cho biết, hiện nay trên thế giới có rất nhiều tổ chức xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học. Mỗi tổ chức có những tiêu chí riêng của mình. Ví dụ bảng xếp hạng đại học thế giới QS là bảng xếp hạng thường niên về thứ hạng các trường đại học trên thế giới của tổ chức giáo dục QS Anh Quốc.

"Dựa trên 4 tiêu chí đánh giá các trường đại học bao gồm: Nghiên cứu, giảng dạy, việc làm và triển vọng quốc tế. Do đó, tôi cũng đề nghị dự thảo cần quy định rõ là xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học cần làm rõ xếp hạng này là tự nguyện hay bắt buộc, có phải theo tiêu chí cụ thể, thống nhất trên toàn quốc nào hay không?" - đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai nêu ý kiến.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm