rssheader

21/10/2020

Ninh Thuận dự thảo mức chi với việc tổ chức các kỳ thi phổ thông

Hải Bình - 29/12/2019, 20:20 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo đó, nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, được Quyết định này điều chỉnh ở những nội dung như sau:

Xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm; tổ chức các kỳ thi (thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện; thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT; thi THPT quốc gia; thi học sinh giỏi cấp tỉnh dự thi cấp quốc gia; thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT và THPT chuyên); các nhiệm vụ khác có liên quan đến việc tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tổ chức xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến việc tổ chức các kỳ thi phổ thông được quy định tại phạm vi điều chỉnh nêu trên.

Về nội dung của chính sách: Một số mức chi điều chỉnh bằng mức tối đa theo Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT. Đồng thời, điều chỉnh lại chức danh, nhiệm vụ của một số kỳ thi cho phù hợp với các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Giải pháp thực hiện được nêu trong dự thảo gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện tốt các chế độ liên quan đến đến hoạt động thi THPT quốc gia, THPT - GDTX và thi tuyển sinh vào lớp 10. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thi bảo đảm theo quy định; nguồn kinh phí cho hoạt động thi THPT quốc gia, THPT - GDTX và thi tuyển sinh vào lớp 10 hàng năm được phân bổ ngay từ đầu năm kế hoạch. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị sử dụng kinh phí bảo đảm theo đúng quy định hiện hành.

Nguồn kinh phí thực hiện các chính sách này được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm cho ngành GD&ĐT.

Việc xây dựng Quyết định của UBND tỉnh về ban hành danh mục nội dung và mức chi đối với việc tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận phải đảm bảo tính khả thi, đúng với quy định của pháp luật; đồng thời phù hợp với điều kiện ngân sách của tỉnh.

Quyết định này khi có hiệu lực thực hiện sẽ thay thế cho Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 3/5/2013 của UBND tỉnh.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm