rssheader

29/10/2020

Ninh Bình: Chi tiết mức thu học phí năm học 2019-2020

Lập Phương - 15/08/2019, 19:14 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Cụ thể, các khoản thu với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập theo quy định của tỉnh như sau:

Đối với học phí các trường mầm non:

Khu vực

Mức thu

(ĐVT: Đồng/học sinh/tháng)

Nhà trẻ

Mẫu giáo

Khu vực thành thị

131.000

110.000

Khu vực nông thôn (vùng đồng bằng)

83.000

71.000

Khu vực nông thôn (vùng các xã bãi ngang đặc biệt khó khăn)

55.000

50.000

Khu vực miền núi

55.000

50.000

Đối với các trường tiểu học, học phí học các môn tự chọn (môn Tin học) là 21.000 đồng/học sinh/tháng.

Đối với các trường THCS, mức thu học phí như sau:

Hệ phổ thông:

Khu vực

Mức thu

(ĐVT: Đồng/học sinh/tháng)

Khu vực thành thị

104.000

Khu vực nông thôn (vùng đồng bằng)

55.000

Khu vực nông thôn (vùng các xã bãi ngang đặc biệt khó khăn)

38.000

Khu vực miền núi

38.000

Hệ bổ túc văn hóa: Áp dụng mức thu học phí tương đương với mức học phí của các trường THCS.

Học phí học nghề phổ thông mức thu áp dụng chung cho cả 3 khu vực thành thị, nông thôn, miền núi: 36.000 đồng/học sinh/tháng.

Đối với các trường THPT, mức thu học phí như sau:

Khu vực

Mức thu

(ĐVT: đồng/học sinh/tháng)

Khu vực thành thị

126.000

Khu vực nông thôn (vùng đồng bằng)

83.000

Khu vực nông thôn (vùng các xã bãi ngang đặc biệt khó khăn)

50.000

Khu vực miền núi

50.000

Học phí học nghề phổ thông: Mức thu áp dụng chung cho cả 3 khu vực thành thị, nông thôn, miền núi là 43.000 đồng/học sinh/tháng.

Đối với các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên, Trung tâm GDTX, tin học & Ngoại ngữ tỉnh, mức thu học phí tương đương với mức học phí của các trường phổ thông công lập cùng cấp học trong vùng.

Riêng học phí học các môn tự chọn được quy định như sau:

Môn Giáo dục công dân: 12.000 đồng/học sinh/tháng; môn Tin học: 27.000 đồng/học sinh/tháng; môn Tiếng Anh:    36.000 đồng/học sinh/tháng; học nghề cấp THPT: 43.000 đồng/học sinh/ tháng.

Học phí được thu định kỳ hàng tháng; nếu học sinh tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học.

 

Nhà trường không được quy định bắt ép học sinh hoặc cha mẹ học sinh phải đóng nộp các khoản học phí một lần/học kỳ hoặc cả năm học gây khó khăn về kinh tế cho gia đình người học, hạn chế tối đa tác động của học phí đến chỉ số giá tiêu dùng của địa phương.

 

Các cơ sở giáo dục ký cam kết với cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp về việc nghiêm túc không thu các khoản thu trái quy định. Thủ trưởng các đơn vị trường học hoàn toàn chịu trách nhiệm về các khoản thu, chi trong nhà trường.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm