rssheader

26/02/2021

Nghệ An hướng dẫn cụ thể việc tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng

Hồ Lài - 17/12/2019, 10:41 GMT+07 | Giáo dục
Tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng là cơ hội để nhiều giáo viên ổn định công tác Tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng là cơ hội để nhiều giáo viên ổn định công tác

Sau công văn của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản 8842/UBND-TH ngày 12/12/2019 về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước.

Theo văn bản này, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát, tổng hợp danh sách giáo viên đã có hợp đồng lao động từ năm 2015 trở về trước và căn cứ chỉ tiêu số lượng người làm việc là giáo viên (biên chế giáo viên) chưa sử dụng để quyết định việc đặc cách đối với các đối tượng này theo chủ trương của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.

 Trước đó, một số giáo viên Tiểu học, THCS đã chuyển xuống mầm non công tác

Đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách là giáo viên hiện đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31/12/2015 trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

Việc tuyển dụng đặc cách đối với các đối tượng giáo viên trên phải đảm bảo các quy định về tiêu chuẩn, chức danh, khung danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng của người làm việc, đảm bảo công khai, minh bạch.

Văn bản cũng nêu rõ: Sau khi tuyển dụng đặc cách, nếu các địa phương đang còn chỉ tiêu biên chế thì các cơ quan, đơn vị thực hiện việc thi tuyển hoặc xét tuyển công khai theo quy định của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nếu các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện tuyển dụng đặc cách và thực hiện tuyển dụng theo quy định của pháp luật về viên chức đủ số chỉ tiêu biên chế giáo viên được giao mà vẫn còn giáo viên hợp đồng lao động thì chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

Theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, toàn tỉnh đang thiếu gần 4.200 giáo viên. Trong đó, thiếu hơn 2.400 giáo viên tiểu học và 1.700 giáo viên mầm non nhưng lại dôi dư hơn 700 giáo viên THCS.

Nghệ An cũng có khoảng hơn 400 giáo viên hợp đồng huyện, tập trung chủ yếu ở các huyện đồng bằng. Nhiều giáo viên hợp đồng đã có thời gian công tác hơn chục năm.

Trước đó, một số giáo viên hợp đồng ở các bậc Tiểu học, THCS tại các địa phương đã được chuyển xuống mầm non vì định biên của bậc học này vẫn còn.

Việc tuyển dụng đặc cách là cơ hội để những giáo viên hợp đồng còn lại ổn định công tác và được đảm bảo các quyền lợi theo quy định.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm