rssheader

28/01/2021

Ngành Giáo dục “bắt tay” Đoàn Thanh niên giáo dục đạo đức, lối sống học sinh

Hải Bình - 15/10/2019, 14:21 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Ông Lê Bá Việt Hùng - Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Giáo dục Trung học (Sở GD&ĐT Phú Thọ) (Sở GD&ĐT Phú Thọ) thông tin: Nội dung phối hợp được đưa ra cụ thể ở khối tiểu học, THCS và THPT, giáo dục thường xuyên.

Theo đó, một trong những nội dung ở khối tiểu học, THCS là triển khai phong trào Kế hoạch nhỏ, chương trình “Nâng bước em đến trường” giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018 - 2022; phong trào “Thiếu nhi Đất Tổ noi gương anh bộ đội cụ Hồ”. Tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho đội viên thiếu niên nhi đồng…

Đối với khối THPT, trung tâm GDNN-GDTX, nội dung phối hợp gồm tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng sống cho đoàn viên thanh niên trường học; các hoạt động thúc đẩy tinh thần học tập, sáng tạo nghiên cứu khoa học trong đoàn viên thanh niên, học sinh, giáo viên trẻ…

Mục đích chương trình phối hợp nhằm nâng cao trách nhiệm, vai trò, sự phối hợp hiệu quả của ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử; triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các hoạt động giáo dục cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên trong trường học thông qua các hoạt động Đoàn, Hội, Đội.

Phát huy vai trò và tiềm năng của học sinh, sinh viên, học viên, cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ trong các nhà trường, tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế, xã hội.

Hoạt động phối hợp được yêu cầu thực hiện thường xuyên, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức. Định kỳ kiểm tra sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình, kịp thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu thực tiễn…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm