rssheader

25/02/2021

Ngành GD&ĐT Vĩnh Long đẩy mạnh công tác truyền thông

Trường Tiến - 26/12/2020, 12:49 GMT+07 | Giáo dục
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại hội nghị. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại hội nghị.

Trong năm vừa qua, ngành GD&ĐT Vĩnh Long đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của ngành GD&ĐT cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và HS. Đặc biệt là tổ chức tuyên truyền, thông tin đúng, đầy đủ đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên về Luật Giáo dục năm 2019, Luật trẻ em...

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đa dạng hóa các hình thức thông tin, truyền thông. Lồng ghép đưa nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt, các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Chủ động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản chỉ đạo của ngành, tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục.

Phối hợp tốt với Báo, Đài làm tốt công tác truyền thông về giáo dục đề xã hội hiểu và đồng thuận với các chủ trương đổi mới của ngành. Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, các biện pháp chỉ đạo trong phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục, tuyển sinh đại học và cao đẳng, tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 phổ thông năm học 2020-2021…

Hiện nay, Sở GD&ĐT, các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục có Cổng thông tin điện tử. Xây dựng các chuyên mục, chuyên đề về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT trên công thông tin điện tử của ngành, của cơ quan, đơn vị để thông tin và tiếp nhận các ý kiến của người dân.

Trong năm học 2020-2021, ngành GD&ĐT Vĩnh Long tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo, đài định hướng dư luận, tạo niềm tin cho xã hội, thường xuyên cập nhật thông tin trên báo, đài để có thể tự học, nghiên cứu mô hình mới, cách làm hay, tấm gương nhà giáo tiêu biểu trong ngành...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm