rssheader

24/07/2021

Lưu ý sử dụng SGK, sách tham khảo trong trường học

Lập Phương - 23/10/2018, 09:17 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Trong đó lưu ý các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 3798/CT-BGDĐT ngày 24/9/2018 của Bộ GD&ĐT về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc công tác quản lý sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy, học tập theo những văn bản quy định hiện hành. Tổ chức quán triệt đến từng cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh nêu cao trách nhiệm, thực hiện bảo quản giữ gìn sách giáo khoa để có thể sử dụng lại nhiều năm, tránh lãng phí.

Phát động phong trào thi đua bảo quản, giữ gìn sách giáo khoa sạch đẹp, có giải pháp giúp đỡ, hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo thiết thực và hiệu quả cho nhiều năm.

Cuối năm học, các cơ sở giáo dục tổ chức vận động học sinh ủng hộ sách giáo khoa để xây dựng tủ sách dùng chung; tăng cường tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tặng sách cho những học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài nhà trường, đảm bảo trong năm học tất cả học sinh đều có đủ sách giáo khoa để học tập. Đồng thời cần biểu dương những đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị 3798/CT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm