rssheader

26/01/2021

Lập biểu theo dõi HSSV vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm

Lập Phương - 22/06/2018, 10:40 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo đó yêu cầu đảm bảo 100% học sinh, sinh viên đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện khi tham gia giao thông; các cơ sở giáo dục phổ thông đảm bảo duy trì và tiếp tục cải thiện tình trạng đội mũ bảo hiểm của học sinh một cách bền vững.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hình thành được thói quen đội mũ bảo hiểm, cũng như ý thức tự giác chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm trong học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông.

Một trong những nội dung thực hiện là phổ biến và tổ chức ký cam kết với cha mẹ học sinh phải đội mũ bảo hiểm cho con khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện (đối với mầm non, tiểu học, THCS); đồng thời tổ chức cho cha mẹ học sinh ký cam kết không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe để điều khiển tham gia giao thông (đối với bậc THPT).

Tổ chức cho học sinh, sinh viên (đã đủ tuổi, đã có giấy phép lái xe) ký cam kết phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện khi tham gia giao thông (đối với CĐSP, trung tâm GDNN-GDTX).

Lập biểu theo dõi học sinh, sinh viên vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm theo từng năm học, từ đó đề ra biện pháp, giáo dục, quản lý học sinh, sinh viên. Hàng năm, phối hợp với cơ quan công an địa phương có hình thức xử lý, kỷ luật phù hợp và kịp thời nhắc nhở, giáo dục đối với những học sinh, sinh viên vi phạm...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm