rssheader

16/06/2021

Lào Cai: Kiểm tra hoạt động các trung tâm Ngoại ngữ tư thục

Đức Trí - 12/03/2021, 14:29 GMT+07 | Giáo dục
(ảnh minh họa) (ảnh minh họa)

Công tác kiểm tra nhằm mục đích kiểm tra việc chấp hành các quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT; Công văn số 1198/SGD&ĐT-GDĐH&GDTX của Sở GD&ĐT Lào Cai; việc thực hiện quy chế, quy định của cơ quan quản lý nhà nước về việc dạy học ngoại ngữ; kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ tại các Trung tâm và các cơ sở giáo dục liên kết giảng dạy.

Các nội dung được kiểm tra gồm: Công tác quản lý của Giám đốc Trung tâm (hồ sơ chỉ đạo); Tổ chức, bộ máy và nhân sự; Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy, học; Nội quy, quy định của Trung tâm; Chương trình, tài liệu dạy học;  Phương thức tuyển sinh, quản lý, đánh giá chất lượng giảng dạy;

Cùng đó kiểm tra công tác tổ chức giảng dạy và hồ sơ tổ chức các lớp (tại Trung tâm, các cơ sở giáo dục liên kết giảng dạy); Việc thu, chi tài chính; Kế hoạch phát triển Trung tâm; Công tác lưu trữ hồ sơ quản lý, hồ sơ chuyên môn...

Đoàn kiểm tra sẽ đánh giá nghiêm túc, khách quan; ghi nhận những kết quả đạt được, giải pháp hiệu quả. Đặc biệt, sẽ chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và yêu cầu khắc phục những tồn tại, hạn chế của các trung tâm.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm