rssheader

30/09/2020

Làm sao để lãnh đạo trường học là nghề hấp dẫn

Minh Phong (ghi) - 12/02/2018, 07:00 GMT+07 | Giáo dục
Lãnh đạo trường học hiện nay là một trong những chính sách giáo dục được ưu tiên hàng đầu trên toàn thế giới Lãnh đạo trường học hiện nay là một trong những chính sách giáo dục được ưu tiên hàng đầu trên toàn thế giới
Theo thạc sỹ Hoàng Thị Linh Giang, quy trình tuyển dụng và triển vọng phát triển nghề nghiệp cho các hiệu trưởng chưa ổn định là một nguyên nhân ngăn cản các ứng viên tiềm năng.

Bởi vậy, thạc sỹ Hoàng Thị Linh Giang khuyến nghị: Chiến lược thu hút, tuyển dụng và hỗ trợ các nhà lãnh đạo trường học làm việc hiệu quả cần bao gồm những yếu tố sau:

Chuyên nghiệp hóa quy trình tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng có thể có một tác động mạnh mẽ ảnh hưởng đến chất lượng lãnh đạo nhà trường. Trong khi sự tham gia ở cấp trường là cần thiết để chọn lựa cách thức tuyển dụng phù hợp, ở cấp có thẩm quyền cao hơn cần có hành động để đảm bảo rằng các thủ tục và tiêu chí tuyển dụng được hiệu quả, minh bạch và thống nhất.

Lập kế hoạch kế nhiệm - chủ động xác định và phát triển các nhà lãnh đạo tiềm năng I là một biện pháp để tăng số lượng và chất lượng của đội ngũ lãnh đạo nhà trường trong tương lai. Tiêu chí phù hợp nên được mở rộng để giảm phần ưu tiên dành cho những người có thâm niên và thu hút ứng viên trẻ hơn, năng động với nhiều nền tảng khác nhau.

Quy trình tuyển dụng không nên chỉ bó hẹp theo kiểu phỏng vấn truyền thống mà mở rộng ra thành nhiều cách thức và quy trình khác để đánh giá ứng viên một cách toàn diện. Hơn nữa, những người đang thực hiện công tác tuyển dụng cũng cần được hướng dẫn và đào tạo.

Cải thiện chế độ tiền lương

Phân tích của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) nhận định rằng, tiền lương tương xứng có thể ảnh hưởng đến lượng ứng viên chất lượng cao. Các nhà hoạch định chính sách cần thực hiện giám sát chế độ tiền lương giữa khu vực công và khu vực tư trong giáo dục và làm cho lãnh đạo trường học là một “nghề nghiệp” có tính cạnh tranh hơn.

Thiết lập thang lương riêng cho giáo viên và hiệu trưởng có thể thu hút nhiều ứng viên đến từ các cán bộ giảng dạy. Đồng thời, thang lương phải phản ánh được cơ cấu ban lãnh đạo và các yểu tố cấp trường nhằm thu hút những người lãnh đạo giỏi tới tất cả các trường học.

Lãnh đạo trường học hiệu quả là yếu tố cần thiết để nâng cao hiệu quả và công bằng của trường

Thừa nhận vai trò của các tổ chức liên kết lãnh đạo nhà trường

Các tổ chức chuyên nghiệp liên kết lãnh đạo nhà trường sẽ cung cấp một diễn đàn đối thoại, chia sẻ kiến thức và phổ biến các kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất giữa các chuyên gia với nhau và giữa các chuyên gia với các nhà hoạch định chính sách, cải cách lực lượng lao động chỉ có thể thành công khi lãnh đạo nhà trường tích cực tham gia vào việc phát triển và thực hiện thông qua các tổ chức đại diện của họ.

Đưa ra lựa chọn và hỗ trợ phát triển nghề nghiệp

Cung cấp cho lãnh đạo nhà trường những khả năng phát triển nghề nghiệp và làm cho lãnh đạo trường học là một lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn. Có rất nhiều cách để làm cho công việc này linh hoạt và lưu động hơn, như cho phép lãnh đạo nhà trường có thể luân chuyển giữa các trường cũng như giữa việc lãnh đạo vứi giảng dạy và các ngành nghề khác.

Trên thực tế, ví dụ ở một số nước OECD hiện nay cho thấy, hiệu trưởng có thể lựa chọn thay thế cho hợp đồng vô thời hạn bằng các họp đồng có kỳ hạn và hiệu trưởng có thể lựa chọn các công việc khác nhau trong lĩnh vực quản lý giáo dục, lãnh đạo nhóm hoặc liên đoàn các trường học hoặc vai trò tư vấn lãnh đạo.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm