rssheader

28/09/2021

Kiên quyết không cho bếp ăn bán trú chưa đảm bảo tiêu chuẩn hoạt động

Lập Phương - 14/05/2016, 16:00 GMT+07 | Giáo dục
Kiên quyết không cho bếp ăn bán trú chưa đảm bảo tiêu chuẩn hoạt động

Để thực hiện tốt việc quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) các bếp ăn bán trú trong trường tiểu học trên địa bàn năm học 2016-2017, Sở GD&ĐT Bắc Giang yêu cầu các phòng GD&ĐT chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định ATTP theo Thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Đồng thời, yêu cầu củng cố cơ sở vật chất các bếp ăn bán trú tại các trường tiểu học theo đúng quy định bếp ăn một chiều (tách riêng khu vực tập kết, bảo quản, xử lý thực phẩm tươi sống; khu vực chế biến; khu vực tập kết thức ăn chín), thực hiện nghiêm túc việc lưu mẫu thức ăn hàng ngày.

Chỉ đạo các bếp bán trú thực hiện ký kết hợp đồng có thỏa thuận chặt chẽ mua thực phẩm, rau an toàn tại cơ sở sản xuất kinh doanh có giấy chứng nhận “Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Tăng cường kiểm tra chất lượng, nguồn gốc, giá cả thực phẩm của các nhà cung ứng nhằm đảm bảo chất lượng và ATTP. Kiên quyết từ chối sử dụng sản phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh rau, thịt không đủ hồ sơ năng lực, không đảm bảo ATTP.

Sở GD&ĐTcũng yêu cầu kiểm tra chặt chẽ việc hợp đồng làm việc của các nhà trường với nhân viên nấu ăn trong các bếp bán trú. Nhân viên phải được học qua các lớp về vệ sinh ATTP và được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng của bếp ăn bán trú tại các trường tiểu học. Kiên quyết không cho các bếp ăn chưa đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh ATTP hoạt động.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm