rssheader

25/10/2020

Kiểm tra thực hiện chương trình tiếng Anh đột xuất, không thông báo trước

Hải Bình - 30/08/2019, 16:20 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo hướng dẫn này, việc thực hiện chương trình tiếng Anh liên kết phải hoàn toàn dựa trên nhu cầu và tinh thần tự nguyện tham gia của cha mẹ học sinh.

Không sử dụng số tiết của chương trình tiếng Anh chính khóa theo phân phối chương trình vào dạy tiếng Anh liên kết.

Nội dung và phân phối chương trình của tiếng Anh liên kết phải bổ trợ và không trùng lắp chương trình tiếng Anh chính khóa của học sinh.

Để thực hiện chương trình tiếng Anh liên kết, giáo viên dạy tiếng Anh của trường phải đồng ý thông qua nội dung giảng dạy; dự giờ đánh giá các tiết dạy của giáo viên người nước ngoài bằng văn bản.

Không ưu tiên sử dụng máy móc thiết bị dạy học của trường công lập vào việc thực hiện chương trình tiếng Anh liên kết.

Giáo viên người nước ngoài không tham gia trực tiếp kiểm tra và cho điểm học sinh đối với chương trình tiếng Anh chính khóa ở trường.

Thủ trưởng của các cơ sở giáo dục có thực hiện chương trình tiếng Anh liên kết chịu trách nhiệm trước ngành Giáo dục và trước pháp luật về chất lượng và hiệu quả của việc thực hiện chương trình tiếng Anh liên kết tại đơn vị (có cơ sở minh chứng).

Sở GD&ĐT kiểm tra việc thực hiện chương trình tiếng Anh liên kết và dự giờ giáo viên người nước ngoài đột xuất mà không cần thông báo trước. 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm