rssheader

23/10/2020

Không để học sinh phải bỏ thi vì điều kiện kinh tế, đi lại khó khăn

Lập Phương - 01/06/2017, 15:33 GMT+07 | Giáo dục
Thí sinh thi THPT quốc gia 2016 Thí sinh thi THPT quốc gia 2016

Theo văn bản này, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh ở xa các điểm thi tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2017, đảm bảo 100% thí sinh đều tham dự kỳ thi, không có thí sinh nào bỏ thi vì khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại, Sở GD&ĐT đề nghị hiệu trưởng các trường thực hiện nghiêm túc việc nắm số lượng thí sinh của đơn vị tham gia dự thi, phương tiện đi lại, chỗ ăn, chỗ nghỉ (nếu có) trong thời gian tham dự kỳ thi; thống kê số thí sinh đi bằng phương tiện cá nhân, công cộng, đi về trong ngày hay ở lại để xây dựng kế hoạch, phương án đưa thí sinh của trường tham gia dự thi.

Thành lập Ban hỗ trợ, tư vấn từng trường để hỗ trợ cho thí sinh của trường; cử cán bộ, giáo viên cùng đi để quản lý, động viên tinh thần các em, giúp tìm chỗ nghĩ, chỗ ăn và giải quyết những vấn đề phát sinh trong kỳ thi.

Để đảm bảo an toàn giao thông cho thí sinh, Sở GD&ĐT Phú Yên đề nghị các trường chủ động phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức hợp đồng xe đưa, đón học sinh của trường (với trường có thí sinh dự thi ở xa điểm thi) tham dự kỳ thi, đặc biệt quan tâm đến thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, con em dân tộc thiểu số, các gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa và thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai tham gia dự thi.

Sở GD&ĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường phải nắm rõ danh sách, hoàn cảnh của từng học sinh để có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức Hội, Đoàn thể trên địa bàn, tạo điều kiện giúp đỡ thí sinh trong việc đi lại, chỗ ăn, chỗ nghỉ trước, trong thời gian diễn ra kỳ thi; nhất quyết không để học sinh nào bỏ thi vì điều kiện kinh tế hay đi lại khó khăn.

Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GD&ĐT nếu học sinh trường mình không thể dự thi vì những lí do trên.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm