rssheader

27/09/2020

Khánh Hòa: Nâng cao nhận thức pháp luật cho học sinh

10/07/2020, 15:31 GMT+07 | Giáo dục
Khánh Hòa: Nâng cao nhận thức pháp luật cho học sinh

Theo đó, Sở yêu cầu các đơn vị cần tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh", lồng ghép tuyên truyền các nội dung trên với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu pháp luật, tập huấn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, tổ chức cho học sinh, tập thể ký cam kết kiên quyết phòng, chống ma túy. 

Bên cạnh đó, vận động học sinh, cán bộ quản lý, nhà giáo tham gia phong trào phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và tự giác khai báo về tình trạng sử dụng ma túy trái phép trong học sinh.

Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025" của ngành Giáo dục tỉnh.

Tổng kết đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh ngành Giáo dục tỉnh đến năm 2020 và đề án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học"…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm