rssheader

22/06/2021

Hưng Yên phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6

Tú Anh - 13/05/2021, 18:05 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh hoạ Ảnh minh hoạ

Theo đó, trong danh mục SGK lớp 2, môn Tiếng Việt; Toán; Đạo đức; Mỹ thuật sử dụng bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục Việt Nam) và bộ sách Cánh Diều (NXB Đại học Sư phạm thành phố HCM).

Môn Tự nhiên và Xã hội; Hoạt động trải nghiệm sử dụng bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục Việt Nam) và bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục Việt Nam).

Môn Giáo dục thể chất được sử dụng bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục Việt Nam). Trong khi môn Âm nhạc sử dụng bộ sách Cánh Diều (NXB Đại học Sư phạm thành phố HCM).

Môn Tiếng Anh 2 (Macmillan Next Move) sử dụng bộ sách của NXB Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh do tác giả Hoàng Tăng Đức làm Chủ biên.

Môn Tiếng Anh 2 (Phonics-Smart) sử dụng bộ sách của NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh do tác giả Nguyễn Thu Hiền làm Chủ biên.

Môn Tiếng Anh 2 (i-Learn Smart Start) sử dụng bộ sách của NXB Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh do tác giả Nguyễn Thị Ngọc Quyên làm Chủ biên.

Môn Tiếng Anh 2 sử dụng bộ sách của NXB Giáo dục Việt Nam do tác giả Hoàng Văn Vân làm Tổng Chủ biên.

Đối với lớp 6:

Các môn Toán; Khoa học Tự nhiên; Lịch sử và Địa lý; Tin học sử dụng bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục Việt Nam) và bộ sách Cánh Diều (NXB Đại học Sư phạm thành phố HCM).

Các môn Ngữ văn; Âm nhạc sử dụng bộ sách Cánh Diều (NXB Đại học Sư phạm thành phố HCM) và bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục Việt Nam).

Các môn Công nghệ; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp sử dụng bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục Việt Nam) và bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục Việt Nam).

Môn Mỹ thuật sử dụng bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục Việt Nam). Môn Giáo dục thể chất sử dụng bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục Việt Nam).

Môn Giáo dục công dân sử dụng bộ sách Cánh Diều (NXB Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh).

Môn Tiếng Anh 6 (Macmillan Motivate) sử dụng bộ sách của NXB Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh do tác giả Hoàng Tăng Đức làm Tổng chủ biên.

Môn Tiếng Anh 6 sử dụng bộ sách của NXB Giáo dục Việt Nam do tác giả Hoàng Văn Vân làm Tổng chủ biên.

Môn Tiếng Anh 6 (i-Learn Smart World) sử dụng bộ sách của NXB Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh do tác giả Võ Đại Phúc làm Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên.

Quyết định này được tỉnh Hưng Yên đưa ra căn cứ kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 cấp tỉnh năm 2021 -2022 và đề nghị của Sở GD&ĐT Hưng Yên tại tờ trình số 518/TTr –SGDĐT, ngày 5/4.

UBND tỉnh Hưng Yên giao Sở GD&ĐT thông báo đến các cơ sở giáo dục phổ thông danh mục sách giáo khoa được UBND tỉnh phê duyệt và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm