rssheader

25/06/2021

Học phí dạy trực tuyến: Xác định mức thu hợp lý

Hoàng Anh - 12/05/2021, 16:55 GMT+07 | Giáo dục
Căn cứ theo mức học phí thu được để trả thù lao cho giáo viên trực tiếp dạy trực tuyến. Căn cứ theo mức học phí thu được để trả thù lao cho giáo viên trực tiếp dạy trực tuyến.

Không học thì không được thu học phí

Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn 1620/BGDĐT-KHTC năm 2020 hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019 - 2020; 2020 - 2021, cụ thể như sau:

Đối với các cơ sở giáo dục công lập: Trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch nếu không triển khai học trực tuyến thì không thực hiện thu học phí;

Chỉ thực hiện thu học phí khi tổ chức học trực tuyến hoặc bố trí học bù. Mức thu học phí thực hiện theo quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bảo đảm nguyên tắc theo số tháng thực học nhưng không vượt quá quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP (cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, đào tạo thường xuyên theo số tháng thực học; đối với cơ sở giáo dục phổ thông không quá 9 tháng/năm; cơ sở giáo dục đại học không quá 10 tháng/năm).

Đối với các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường thực hiện theo Điểm b, Khoản 6, Điều 99 Luật Giáo dục 2019, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý Nhà nước về giáo dục trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập: Trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh nếu không tổ chức học trực tuyến  sẽ không được thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ.

Nếu đã thu sẽ thực hiện thanh toán bù trừ khi học sinh đi học trở lại và thanh quyết toán vào cuối năm học với phụ huynh học sinh.

Nếu tổ chức học trực tuyến, các cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế triển khai. Các khoản chi phí phát sinh cần thiết để triển khai hoạt động dạy, thời gian thực tế học trực tuyến, các nội dung truyền tải qua dạy học trực tuyến, tỷ lệ hoàn thành chương trình học... để xác định mức thu hợp lý trên nguyên tắc chia sẻ khó khăn chung giữa cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh nhưng không được vượt quá mức thu, tổng thu cả năm học đã được cam kết, công khai từ đầu năm học; đồng thời có chính sách giảm mức thu phù hợp với điều kiện của học sinh, sinh viên.

Mới đây, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh đã hướng dẫn cơ sở giáo dục thu học phí và các khoản thu khác phải bảo đảm nguyên tắc theo số tháng thực học nhưng không vượt quá khung thời gian quy định về kế hoạch thời gian năm học do UBND TP ban hành đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh cũng đặc biệt lưu ý, trong thời gian học sinh, sinh viên, học viên ngừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh, nếu đơn vị không triển khai học trực tuyến thì không thực hiện thu học phí; chỉ thực hiện thu học phí khi tổ chức học trực tuyến hoặc bố trí học bù.

Nếu các trường ngoài công lập tổ chức học trực tuyến, việc xác định mức thu học trực tuyến trong thời gian ngừng đến trường cần căn cứ tình hình thực tế triển khai, các khoản chi phí phát sinh cần thiết để thực hiện hoạt động dạy; thời gian thực tế học trực tuyến, các nội dung truyền tải qua dạy học trực tuyến, tỷ lệ hoàn thành chương trình học.

Xác định mức thu hợp lý trên nguyên tắc chia sẻ khó khăn chung giữa cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh.

Sẽ có Nghị định mới do Chính phủ phê duyệt

Theo đại diện Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ GD&ĐT, các cơ sở giáo dục, trường học tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn của công văn 1620/BGDĐT-KHTC trong năm học 2020 - 2021. Năm học 2021 - 2022, sẽ có Nghị định mới do Chính phủ phê duyệt.

Bà Hoàng Thị Thu Phương - Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: Sở GD&ĐT đang phối hợp với Sở Tài chính xây dựng nội dung hướng dẫn về thu nộp học phí trước khi trình UBND thành phố Hà Nội ra văn bản hướng dẫn.

Như vậy, trong thời gian tới, công tác thu chi học phí học trực tuyến sẽ được qui định, hướng dẫn cụ thể để các cơ sở giáo dục, trường học thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế dạy, học trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Thầy Hà Xuân Nhâm - Hiệu trường Trường THPT Phan Huy Chú (quận Đống Đa, Hà Nội) cho rằng: Việc đào tạo trực tuyến đã được Bộ GD&ĐT cho phép, các trường cần phải thực hiện cam kết là hoàn thành kế hoạch giáo dục của năm học. Nhà trường chỉ thực thu theo kế hoạch, không thu thêm học phí nếu khung thời gian năm học kéo dài…

Hiện nay, một số trường ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn tạm thu học phí như bình thường, không thu tiền ăn bán trú và tiền xe ô tô (nếu có) vì chưa biết tình hình dịch thế nào, năm học kéo dài đến bao giờ, học bù ra sao? Trong khi đó, nhiều trường đã thực hiện thu học phí học trực tuyến theo thỏa thuận với phụ huynh học sinh.

Ông Nguyễn Viết Cẩn - Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Hà Thành (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thông tin: Theo thỏa thuận với phụ huynh học sinh, trường thực hiện thu học phí học trực tuyến bằng 50 - 60% so với mức thu theo qui định (dạy tập trung). Nhà trường căn cứ theo mức học phí thu được để trả thù lao cho giáo viên dạy trực tuyến chứ không được chi vào các nội dung khác.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm