rssheader

28/10/2020

Hòa Bình thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia 2019

Hải Bình - 21/06/2019, 17:13 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo đó, để tiếp tục triển khai có chất lượng công tác thanh tra, góp phần tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia, Sở GD&ĐT yêu cầu cán bộ, giảng viên, giáo viên được điều động làm nhiệm vụ thanh tra thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, giám sát hoạt động Đoàn thanh tra theo Quyết định của Sở GD&ĐT tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra thi theo Công văn số 1960/BGDĐT-TTr của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra thi THPT quốc gia năm 2019.

Quán triệt và thực hiện Công điện số 274 ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu tổ chức thanh tra, kiểm tra các điều kiện chuẩn bị thi, trong đó tập trung vào một số việc sau:

Tiếp tục thực hiện việc học tập, nghiên cứu Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT; hướng dẫn tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019 của Bộ GD&ĐT; Công văn số 1960/BGDĐT-TTr về hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra thi THPT quốc gia năm 2019 và các văn bản có liên quan đến việc tổ chức thi, thanh tra thi.

Các tổ thanh tra trực tiếp tại các điểm thi tập trung thanh tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi, kịp thời chấn chỉnh các vấn đề chưa hoàn thiện (nhất là các vấn đề đã được các đoàn kiểm tra của Bộ, của Sở nhắc nhở trực tiếp); báo cáo kết quả về Thanh tra Sở GD&ĐT trước 14 ngày 24/6/2019 để tổng hợp báo cáo Thanh tra Bộ GD&ĐT.

Trong quá trình tổ chức thi cần tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra liên tục, sát sao, đặc biệt quan tâm các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn khu vực lưu giữ bảo quản đề thi, bài thi; việc thực hiện quy trình, nghiệp vụ đối với từng chủ thể tham gia tổ chức thi.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm