rssheader

24/11/2020

Hòa Bình: Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho nhà giáo

Minh Phong - 17/10/2019, 20:16 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo kế hoạch, có khoảng 250 người tham gia tập huấn. Đối tượng sẽ là lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục Trung học và Văn phòng Sở; Cán bộ quản lý, giáo viên các đơn vị trường học trực thuộc, Trường Phổ thông Liên cấp Sao Mai, Trường Phổ thông thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thành, các phòng GD&ĐT (ưu tiên giáo viên nữ và giáo viên người dân tộc thiểu số).

Nội dung cơ bản sẽ tập trung vào hai phần chính là: Lý luận và thực hành. Cụ thể, ở phần lý luận sẽ tập trung làm rõ khái niệm chung về nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; xác định đề tài nghiên cứu và xây dựng giả thuyết, lựa chọn thiết kế nghiên cứu; vấn đề đo lường, thu thập dữ liệu; phân tích dữ liệu; Báo cáo và lập kế hoạch nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.

Ở phần thực hành, sẽ tập trung xác định đề tài nghiên cứu và tập dượt thực hiện các bước nghiên cứu nêu trên.

Việc ban hành kế hoạch nhằm mục đích nâng cao năng lực về nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho CBQL và giáo viên, giúp giải quyết các vấn đề của nhà trường, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo trong công tác quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Dự kiến, thời gian tập huấn diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 28/10 đến ngày 31/10/2019.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm