rssheader

27/10/2020

Hòa Bình: Sàng lọc, tinh giản biên chế ngành Giáo dục

Hải Bình - 15/07/2019, 14:13 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Mục đích của việc tinh giản biên chế nhằm đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng được yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công việc khác và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người thuộc diện tinh giản biên chế. Tỷ lệ tinh giản biên chế tối thiểu đạt từ 2% đến 2,5 % so với biên chế được giao.

Thông qua việc rà soát, sắp xếp, đánh giá đội ngũ hàng năm theo chuẩn /chuẩn chức danh nghề nghiệp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo Nghị định của Chính phủ.

Sở GD&ĐT yêu cầu hàng năm các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc việc đánh giá xếp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo đúng quy định, trên cơ sở sử dụng kết quả đánh giá để sàng lọc, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ.

Nêu rõ phương án bố trí sắp xếp nhân sự đúng theo vị trí việc làm, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu hợp lý.

Tinh giản biên chế dôi dư do sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản đối với viên chức không đạt chuyên môn quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, năng lực yếu, không đảm bảo sức khỏe đảm nhiệm công việc, không đáp ứng yêu cầu công tác.

Căn cứ theo các văn bản hướng dẫn Hội đồng xét duyệt tinh giản biên chế của đơn vị, Sở GD&ĐT yêu cầu trường học tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý về chủ trương, chính sách, chế độ tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, thực hiện việc rà soát, xây dựng kế hoạch báo cáo Sở GD&ĐT.

Mỗi năm hai kỳ các đơn vị, trường học nộp báo cáo kèm theo hồ sơ các đối tượng tinh giản biên chế về Sở:

Kỳ thứ nhất hàng năm: Thời gian nộp chậm nhất ngày 1/7 của năm trước liền kề (đối tượng tinh giản biên chế sẽ nghỉ từ ngày 1/1 đến ngày 30/6) của năm sau;

Kỳ thứ hai hàng năm: Thời gian nộp chậm nhất ngày 1/2 của năm trước liền kề (đối tượng tinh giản biên chế sẽ nghỉ từ ngày ngày 1/7 đến ngày 31/12) của năm sau.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm