rssheader

25/10/2020

Hòa Bình: Lùi thời gian tựu trường sau 5/8 do mưa bão

Đức Trí - 04/08/2019, 16:22 GMT+07 | Giáo dục
Bão số 3 hoành hành gây thiệt hại cho nhiều địa phương phía Bắc. Bão số 3 hoành hành gây thiệt hại cho nhiều địa phương phía Bắc.

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị, trường học triển khai thực hiện các nội dung:

Triển khai thực hiện nội dung của Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 30/7/2019, Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 31/7/2019; Công điện số 08-CĐ/UBND ngày 1/8/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình, Công điện số 876/CĐ-BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT về chủ động ứng phó với cơn bão số 3.

Căn cứ tình hình thực tế và diễn biến của bão, chủ động chỉ đạo các nhà trường lùi thời gian tựu trường sau ngày 5/8/2019 để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Sở GD&ĐT yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị, trường học nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kịp thời những tình huống bất thường, tình hình thiệt hại do bão gây ra về Sở GD&ĐT…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm