rssheader

24/09/2021

Hỗ trợ phí học bơi cho học sinh khó khăn

Lập Phương - 10/07/2018, 15:00 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Đây là một trong những yêu cầu của Sở GD&ĐT Bến Tre với các trường tiểu học, THCS trong tỉnh tại văn bản triển khai thực hiện Đề án Phổ cập bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong văn bản này, Sở GD&ĐT Bến Tre yêu cầu các phòng GD&ĐT chỉ đạo tất cả trường tiểu học, THCS xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch Phổ cập bơi năm 2018; thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trên địa bàn cho cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh để hợp tác và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch Phổ cập bơi năm 2018 tại các trường học.

Lựa chọn, cử giáo viên (giáo viên thể dục là cốt cán) tham gia các lớp tập huấn hướng dẫn viên bơi trong năm 2018 do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức để đảm bảo về nội dung chuyên môn, kỹ năng dạy bơi cho học sinh.

Tổ chức dạy học bơi cho học sinh vào chương trình chính khóa môn thể dục phần nội dung tự chọn nếu có điều kiện... Phân công cán bộ, giáo viên phối hợp với phụ huynh tổ chức đưa đón học sinh tham dự các lớp học bơi và trong tổ chức dạy học bơi phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em.

Với phòng GD&ĐT, Sở yêu cầu phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, thành phố xây dựng, thống nhất các nội dung, chỉ tiêu về thực hiện Đề án Phổ cập bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn năm 2018 của giai đoạn 2013-2020, đưa vào tiêu chí thi đua giữa các trường học tiểu học và THCS.

Duy trì các trường đã thực hiện năm học vừa qua và lựa chọn thêm ít nhất 2 đến 4 trường thực hiện mô hình “Học sinh toàn trường biết bơi” năm học 2018-2019 (tổng cộng ít nhất 2 ở trường tiểu học, 2 ở trường THCS) để thực hiện tốt Kế hoạch Phổ cập bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn năm 2018 và những năm tiếp theo của giai đoạn 2013-2020.

Sau khi phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin lựa chọn xong, các phòng GD&ĐT lập, gửi thống kê danh sách, số liệu các trường thực hiện mô hình “Học sinh toàn trường biết bơi” năm học 2018-2019 về Sở trước ngày 18/8/2018.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm