rssheader

05/03/2021

Gia Lai: Tăng cường thiết lập các kênh thông tin về bạo lực học đường

Hải Bình - 05/12/2019, 10:51 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Trong văn bản này, Sở GD&ĐT nhấn mạnh việc tăng cường thiết lập các kênh thông tin về bạo lực học đường của các cơ sở giáo dục thông qua các hộp thư góp ý, đường dây nóng, lắp đặt hệ thống camera theo dõi, giám sát và các hình thức khác phù hợp, hợp pháp.Tăng cường thông tin liên lạc giữa cơ sở giáo dục và gia đình người học để tăng cường trao đổi, phối hợp xử lý các tình huống có liên quan đến bạo lực học đường.

Cùng với đó, xây dựng và triển khai bộ quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ GD&ĐT. Phát triển các câu lạc bộ phù hợp với năng khiếu, sở thích, điều kiện và lứa tuổi học sinh. Tăng cường hoạt động trải nghiệm, hoạt động tập thể, hoạt động xã hội để hình thành, phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh.

Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống bạo lực học đường.

Lựa chọn, bồi dưỡng và cử giáo viên có kinh nghiệm, năng lực và trách nhiệm làm công tác chủ nhiệm để thường xuyên theo sát tình hình, quản lý, giáo dục học sinh. Quan tâm học sinh cá biệt, học sinh yếu thế để có biện pháp giáo dục, giúp đỡ, bảo vệ phù hợp; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vụ bạo lực học đường bảo đảm công khai, nghiêm túc theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ tư vấn tâm lý cho học sinh, cũng như hoạt động của tổ tư vấn tâm lý trong trường phổ thông. Tăng cường giáo dục pháp luật, giáo dục về phòng, chống bạo lực học đường trong chương trình và hoạt động giáo dục của nhà trường…

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị xây dựng quy chế phối hợp với công an, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, mạng lưới bảo vệ trẻ em của địa phương trong công tác giáo dục, chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, phòng, chống bạo lực học đường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm