rssheader

27/11/2020

Gia Lai: hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức biên chế trường học

Lập Phương - 16/10/2017, 09:09 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh: Báo Gia Lai Ảnh: Báo Gia Lai

Theo đó, về sắp xếp biên chế lớp học, trong từng khối lớp phải đảm bảo yêu cầu đạt số lớp nhỏ nhất mà số học sinh trên lớp vẫn không vượt theo quy định. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về việc bố trí biên chế lớp học, không được giãn số lớp làm tăng số biên chế giáo viên chi trả tiền thừa giờ.

Thực hiện phân công lao động đúng chuyên môn, đảm bảo thời gian làm việc cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo đúng quy định, đảm bảo không để tình trạng thừa thiếu tiết quy định trong từng bộ môn (với cấp trung học), ở từng đơn vị (cấp tiểu học).

Sở GD&ĐT sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý đối với các đơn vị trực thuộc Sở trong tháng 10/2017.

Về quản lý, sử dụng cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên: Sở GD&ĐT yêu cầu thực hiện kế hoạch và tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên các cấp hoàn thiện bồi dưỡng theo yêu cầu của hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; tham gia thi/xét thăng hạng; bổ nhiệm và xếp lương theo hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đúng quy định.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị trường học thực hiện nhiệm vụ đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp được Bộ GD&ĐT ban hành; làm cơ sở cho công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức trong năm học 2017 - 2018, Sở GD&ĐT sẽ có văn bản hướng dãn thực hiện theo Nghị định số 88/2017/NĐ-CP.

Về công tác cán bộ, Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục kiểm tra, rà soát, bổ sung các văn bản, chứng chỉ còn thiếu vào hồ sơ công chức, viên chức, hoàn thành trước 20/10/2017.

Xây dựng kế hoạch cử cán bộ quản lý chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, quản lý giáo dục, ngoại ngữ, tin học,... đi đào tạo, bồi dưỡng, hoàn thành trước ngày 30/6/2018.

Không xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý đối với các trường hợp chưa đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, đề nghị chậm thời gian theo quy định...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm