rssheader

13/06/2021

Gia Lai: Điều chỉnh, bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục

Hải Bình - 12/04/2019, 08:55 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Cụ thể, tổng hợp, báo cáo thực trạng về số trường, số lớp, số học sinh, số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hiện có tại thời điểm 31/3/2019 của từng cấp học: mầm non, tiểu học, THCS, THPT. Nhu cầu giáo viên của năm học 2018-2019 tính theo định mức quy định (học sinh/lớp, giáo viên/lớp) và kinh phí chi trả cho số giáo viên tăng thêm. Đối với địa phương đang bố trí cao, thấp hơn định mức (học sinh/lớp, giáo viên/lớp) đề nghị có giải trình cụ thể.

Tổng hợp danh sách hợp đồng lao động giáo viên mầm non tại các cơ sở mầm non bán công đã chuyển sang công lập nhưng chưa được tính vào biên chế giáo viên của năm 2015.

Tổng hợp danh sách hợp đồng lao động giáo viên (mầm non, tiểu học, THCS, THPT) trong chỉ tiêu biên chế từ năm 2015 trở về trước.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị tổng hợp, báo cáo kết quả sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện và Quyết định của UBND cấp huyện về việc giao số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) trong các đơn vị sự nghiệp công lập của năm 2015, 2016, 2017, 2018 và năm 2019.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm